Информация за разделно събиране на отпадъци 2017 г.

публична информация

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://smyadovo.bg/bg/content/publichni-registri-2017
Автор инж. Камелия Русева
Отговорник по поддръжка инж. Камелия Русева
Last Updated декември 5, 2017, 14:20 (Europe/Sofia)
Създаден декември 5, 2017, 14:19 (Europe/Sofia)