Информация за отчисленията съгласно ЗУО

Информацията за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления съгласно закона за управление на отпадъците

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://riew-pleven.eu/waste.html
Автор РИОСВ - Плевен
Отговорник по поддръжка Мария Кръстева
Last Updated март 20, 2018, 15:31 (Europe/Sofia)
Създаден март 20, 2018, 14:32 (Europe/Sofia)