Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване по землища в област Пазарджик за стопанската 2014/2015

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник Областна дирекция "Земедели" - гр. Пазарджик
Автор Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазаржик
Отговорник по поддръжка Катя Радева
Last Updated февруари 9, 2018, 11:45 (Europe/Sofia)
Създаден август 8, 2016, 14:52 (Europe/Sofia)