Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в Община Годеч

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Емилия Николова
Отговорник по поддръжка Георги Стефанов
Last Updated ноември 30, 2017, 14:35 (Europe/Sofia)
Създаден септември 27, 2017, 11:15 (Europe/Sofia)