Информация за предадени за оползотворяване отпадъци 2017 г.

Количества разделно събрани отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана на територията на община Куклен за периода м. януари – м. юни 2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Стойна Згурова
Отговорник по поддръжка Стойна Згурова
Last Updated януари 8, 2018, 14:47 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 13, 2017, 16:28 (Europe/Sofia)