Информация за предадени за оползотворяване отпадъци 2016 г.

Количества разделно събрани отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана на територията на община Куклен 2016 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Стойна Згурова
Отговорник по поддръжка Стойна Згурова
Last Updated октомври 13, 2017, 16:27 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 13, 2017, 10:00 (Europe/Sofia)