Информация за плащанията в СЕБРА общо за системата и по код за вид плащане - КПУКИ

С цел осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на бюджета на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ се публикува информация за дневните плащания в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Информацията обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА. КПУКИ няма второстепенни разпоредители.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Моника Иванова
Отговорник по поддръжка Моника Иванова
Last Updated януари 24, 2018, 11:37 (Europe/Sofia)
Създаден март 14, 2017, 14:03 (Europe/Sofia)