Информация за средно годишно рентно плащане в обл. Сливен 2014-2015 година

Информацията е по общини и землища за областта, както и в лв/дка, според начина на трайно ползване на земеделските имоти

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник www.mzh.government.bg/Odz-sliven/bg/Home.aspx
Автор ОДЗ- Сливен
Отговорник по поддръжка ОДЗ- Сливен
Last Updated юли 25, 2016, 12:30 (Europe/Sofia)
Създаден юни 30, 2016, 15:16 (Europe/Sofia)