Информация за броя на регистрираните на територията техника по видове към 30 юни 2016 година

Информация за броя на регистрираните на територията на област Пазарджик земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30 юни 2016 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазаржик
Отговорник по поддръжка Катя Радева
Last Updated август 11, 2016, 10:11 (Europe/Sofia)
Създаден август 8, 2016, 13:56 (Europe/Sofia)