Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.

Данни за бюджета на Община Габрово и разходването за 2015 г. Информацията е актуална.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://gabrovo.bg/bg/page/440
Last Updated юни 11, 2018, 11:50 (Europe/Sofia)
Създаден юли 27, 2016, 15:41 (Europe/Sofia)
Община Габрово 2015