Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи

Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated юни 12, 2018, 14:32 (Europe/Sofia)
Създаден април 12, 2018, 15:38 (Europe/Sofia)