Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Регистърът се води съгласно чл. 171 от Закона за здравето и Наредба № 7 от 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rzi-vt.org/reg4.htm
Автор Младен Герасимов
Отговорник по поддръжка Виолина Енева
Last Updated ноември 2, 2018, 14:21 (Europe/Sofia)
Създаден юни 7, 2018, 11:49 (Europe/Sofia)