Бензен - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, които се събират и поддържат съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated февруари 2, 2018, 11:26 (Europe/Sofia)
Създаден април 9, 2015, 15:34 (Europe/Sofia)