Национален концесионен регистър

Пълната информация от текстовите полета може да бъде достъпвана на портала на Националния концесионен регистър

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.nkr.government.bg/
Автор Емилия Лазарова
Отговорник по поддръжка Емилия Лазарова
Версия 1.0
Last Updated януари 2, 2018, 13:45 (Europe/Sofia)
Създаден април 6, 2015, 11:33 (Europe/Sofia)