Бюра по труда в България

ДРСЗ - Дирекция "Регионална служба по заетостта" ДБТ - Дирекция "Бюро по труда" XML Тагове: - title - Наименование на ДРСЗ или ДБТ - city - Населено място - pk - Пощенски код на населеното място - address - Пощенски адрес - director - Директор на структурата - email - Офицален адрес на електронна поща - phone - Телефон - code - Вътрешноведомствен код на структурата (ДРСЗ и ДБТ) - officeHours - Официално работно време - longitude - Географска дължина - latitude - Географска ширина

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.az.government.bg/opendata/labouroffices.php
Автор Йордан Йорданов
Отговорник по поддръжка Йордан Йорданов
Last Updated октомври 5, 2016, 11:22 (Europe/Sofia)
Създаден юни 24, 2015, 15:16 (Europe/Sofia)