Разпределение на пасища и мери от ОПФ на Община Ситово за индивидуално ползване

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.sitovo.bg/
Автор Теменужка Петрова - Русева
Отговорник по поддръжка Дияна Василева
Last Updated декември 4, 2017, 09:51 (Europe/Sofia)
Създаден декември 4, 2017, 09:37 (Europe/Sofia)