СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2018г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Величка Беличева Бучова
Отговорник по поддръжка Дерия Мейманова
Last Updated август 25, 2016, 08:38 (Europe/Sofia)
Създаден август 25, 2016, 07:55 (Europe/Sofia)