Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Татяна Петрова
Отговорник по поддръжка Ралица Николова
Last Updated март 28, 2018, 14:12 (Europe/Sofia)
Създаден септември 26, 2017, 12:53 (Europe/Sofia)