Издадени разрешения, свързани с използването на източници на ИЙЛ

Издадени разрешения за използването на източници на ИЙЛ

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.bnra.bg/bg/documents/public-register
Отговорник по поддръжка Йордан Дечков
Last Updated юни 19, 2017, 11:33 (Europe/Sofia)
Създаден юни 19, 2017, 11:32 (Europe/Sofia)