Издадени лицензии за дейности с източници на йонизиращи лъчения

Издадени лицензии за дейности с източници на йонизиращи лъчения

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.bnra.bg/bg/documents/public-register
Отговорник по поддръжка Йордан Дечков
Last Updated юни 19, 2017, 11:38 (Europe/Sofia)
Създаден юни 19, 2017, 11:37 (Europe/Sofia)