Регистри на пристанищата и пристанищните оператори в Република България

регистрирани пристанища и пристанищни оператори в Република България

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.marad.bg/
Автор Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Отговорник по поддръжка Стефан Янков
Last Updated януари 31, 2018, 12:36 (Europe/Sofia)
Създаден май 17, 2017, 10:35 (Europe/Sofia)