Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Ситово

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.sitovo.bg/
Автор Янко Цанков Абушев
Отговорник по поддръжка Дияна Василева
Last Updated декември 4, 2017, 11:05 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 31, 2017, 12:03 (Europe/Sofia)