Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилните оператори към 10.06.2017

Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилните оператори към 10.06.2017

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated юни 12, 2017, 16:09 (Europe/Sofia)
Създаден юни 12, 2017, 16:05 (Europe/Sofia)