Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности в Община Мирково

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Венелина Божкова
Отговорник по поддръжка Блага Вълчева
Last Updated ноември 13, 2017, 10:51 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 13, 2017, 10:50 (Europe/Sofia)