Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ - Благоевград по месеци през 2018 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://riosvbl.org/index.php/atmv/services-air-2
Автор Александър Гошев
Отговорник по поддръжка Александър Гошев
Last Updated ноември 5, 2018, 17:08 (Europe/Sofia)
Създаден юни 26, 2018, 11:12 (Europe/Sofia)