Бюлетин за състоянието на атмосферния въздух в гр. Шумен по компонент Фини прахови частици

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.riosv.icon.bg/index.php?show=15
Автор РИОСВ гр. Шумен
Отговорник по поддръжка Драгомир Василев
Last Updated ноември 1, 2018, 13:26 (Europe/Sofia)
Създаден май 22, 2017, 13:56 (Europe/Sofia)