Организации и институции, Постановление №75/06.04.2007 г на МС МАЙ

Публичният регистър на организациите и институциите, получили одобрение от компетентните органи съгласно Постановление № 75 на МС oт 06.04.2007 г. за прилагане на членове 43-52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия).

Регистърът се обновява периодично. Актуална информация може да се следи на адрес: http://customs.bg/bg/page/227

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://customs.bg/bg/page/227
Автор Анелия Даскалова
Отговорник по поддръжка Анелия Даскалова
Версия 8.0
Last Updated юни 7, 2018, 15:27 (Europe/Sofia)
Създаден юни 7, 2018, 14:49 (Europe/Sofia)