Списък на лечебните заведения за болнична помощ в Софийска област

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rzi-sfo.com/c/медицински-дейности
Автор РЗИ Софийска област
Отговорник по поддръжка Елена Сапунджиева
Last Updated май 29, 2018, 10:54 (Europe/Sofia)
Създаден юли 12, 2016, 15:58 (Europe/Sofia)