Публичен регистър на лицата, регистрирани за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба

Публичен регистър на лицата, регистрирани за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба, съгласно чл. 44 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Регистърът е актуален към дата 30.03.2015 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated април 22, 2015, 14:52 (Europe/Sofia)
Създаден април 22, 2015, 14:50 (Europe/Sofia)