Списък на обектите за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове

Списъкът на обектите за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове съдържа информация за регистрираните пунктове на територията на Република България.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Анастасия Попниколова
Отговорник по поддръжка Анастасия Попниколова
Версия 1
Last Updated ноември 21, 2018, 15:12 (Europe/Sofia)
Създаден август 22, 2017, 07:38 (Europe/Sofia)