Списък на ликвидатори към Агенция по вписванията

В изпълнение на задълженията си по Търговския закон, Агенцията по вписванията назначава ликвидатори. Те са задължени да извършват действия на основание чл. 70, ал.3 от Търговския закон; чл. 41, ал. 2, чл. 51а, ал. 3 и чл. 51г от Закона за кооперациите; чл. 517 от Гражданския процесуален кодекс; § 5, ал. 2 от ПЗР на Закона за търговския регистър и други.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Агенция по вписванията
Отговорник по поддръжка Росен Петков
Last Updated ноември 3, 2016, 15:35 (Europe/Sofia)
Създаден юли 8, 2015, 15:20 (Europe/Sofia)