Регистър на концесиите за добив на подземни богатства

Регистърът на концесиите включва данни за действащите концесии за добив на подземни богатства на територията на Република България, включително в континенталиния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море, издадени от Министерски съвет. На сайта на Министерството на енергетиката ще откриете още "Карта с предоставените концесионни площи за добив на подземни богатства" и "Карта с предоставените концесионни площи за добив на подземни богатства - инертни материали"

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.me.government.bg/bg/themes/koncesii-za-dobiv-735-406.html
Автор Дирекция ПРКК, Министерство на енергетиката
Отговорник по поддръжка Дирекция ПРКК, Министерство на енергетиката
Last Updated август 25, 2017, 14:04 (Europe/Sofia)
Създаден май 19, 2016, 19:20 (Europe/Sofia)