Публичен регистър на лицата, регистрирани по ЗДДС

Публичният регистър на лицата, регистрирани по ЗДДС в България се създава и поддържа на основание чл. 169 от Закона за данък върху добавената стойност. Актуална информация се публикува ежедневно на адрес http://nra.bg/vatbulletin/.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated април 27, 2015, 08:57 (Europe/Sofia)
Създаден април 8, 2015, 22:41 (Europe/Sofia)