ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕТАПИТЕ НА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ИЗРАБОТЕНИ ПО ДОГОВОРИ С АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Подробна информация относно етапите на производство на кадастрална карта и регистри ИЗРАБОТЕНИ ПО ДОГОВОРИ С АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - Актуална към 05.11.2018 ежемесечна информация на http://www.cadastre.bg/podrobna-informaciya-otnosno-etapite-na-proizvodstvo-na-kadastralna-karta-i-registri

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.cadastre.bg/podrobna-informaciya-otnosno-etapite-na-proizvodstvo-na-kadastralna-karta-i-registri
Last Updated ноември 6, 2018, 12:36 (Europe/Sofia)
Създаден август 7, 2017, 15:32 (Europe/Sofia)