Лица притежаващи удостоверение за квалифициран експерт по радиационна защита

Квалифицирани експерти по РЗ

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.bnra.bg/bg/documents/public-register
Отговорник по поддръжка Йордан Дечков
Last Updated юни 19, 2017, 11:20 (Europe/Sofia)
Създаден юни 19, 2017, 11:19 (Europe/Sofia)