Регистър по Наредба №5 на издадените решения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Списък на лекари и лекари по дентална медицина, на които РЗИ-Ловеч е издала разрешение за съхраняване и продажба на лекарствени продукти, по реда на Раздел ІІ от Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rzi-lovech.com/registri.html
Автор Маруся Василева
Отговорник по поддръжка Наталия Кушева
Last Updated август 27, 2018, 14:05 (Europe/Sofia)
Създаден юли 19, 2016, 15:07 (Europe/Sofia)