Регистър на лекарските практики

Лекарски практики на територията на Община Вълчедръм Информацията е от регистрите за индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ на РЗИ – Монтана
към дата 29.08.2017г

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.rzi-montana.org/index.php?option=com_content&view=article&id=535%3A2016-05-12-07-44-25&catid=25%3A2011-03-16-19-04-10&Itemid=160
Автор Любимка Копривчина
Отговорник по поддръжка Даниела Минкова
Last Updated ноември 7, 2017, 11:23 (Europe/Sofia)
Създаден септември 8, 2017, 10:59 (Europe/Sofia)