Регистър на издадени Разрешения за строеж и Удостоверения за въвеждане в експлоатация - 2017 г.

Регистър на издадени Разрешения за строеж и Удостоверения за въвеждане в експлоатация - 2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.sitovo.bg/
Автор Павлинка Петкова
Отговорник по поддръжка Дияна Василева
Last Updated октомври 3, 2018, 09:19 (Europe/Sofia)
Създаден март 15, 2018, 08:53 (Europe/Sofia)