Регистър на недвижимите културни ценности в община Иваново

Списък на обектите със статут на недвижими паметници на културата на територията на община Иваново

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Иван Иванов
Last Updated октомври 18, 2018, 19:11 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 18, 2018, 18:51 (Europe/Sofia)