Списъци на регистрираните посредници, съгласно ...

URL адрес: http://www.az.government.bg/rest/registrations/bg

Из резюмето на набора от данни

Регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност в чужбина; Регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност на морски специалисти; Регистрирани фирми за извършване на...

Източник: Списъци на регистрираните посредници, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (изм. ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г.)

Внедряване

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване юли 30, 2015
Създаден юли 30, 2015
Формат JSON
Лиценз Open Data Commons Attribution License
createdпреди повече от 3 години
formatJSON
has views1
idb5824f14-25ea-45f7-9be7-dc18efb4956f
package idcbb2043f-aa5d-489e-a679-945000ef764d
revision idf8eb18b7-6012-4b43-b344-7adb6eb3794e
stateactive