Списъци на регистрираните посредници, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (изм. ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г.)

Регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност в чужбина; Регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност на морски специалисти; Регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност в България; Списък на посредници, уведомили за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта на територията на Република България;

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.az.government.bg/rest/registrations/bg
Автор Йордан Йорданов
Отговорник по поддръжка Йордан Йорданов
Last Updated ноември 30, 2015, 17:12 (Europe/Sofia)
Създаден юли 30, 2015, 11:17 (Europe/Sofia)