Подлежаща на публикуване информация по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Подлежаща на публикуване информация по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Искра Илиева
Отговорник по поддръжка Константин Колев
Last Updated януари 9, 2019, 13:32 (Europe/Sofia)
Създаден януари 9, 2019, 13:28 (Europe/Sofia)