Регистри на имоти с държавна собственост

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Дирекция АКРРДС
Отговорник по поддръжка Мартин Ашикян
Last Updated юни 6, 2017, 13:53 (Europe/Sofia)
Създаден юни 6, 2017, 13:51 (Europe/Sofia)