РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

Недвижими културни ценности

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Стефка Григорова
Отговорник по поддръжка Георги Митов
Last Updated септември 28, 2017, 17:47 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 17:42 (Europe/Sofia)