ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ГИМНАЗИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Държавен план-прием

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Георги Митов
Last Updated септември 28, 2017, 17:50 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 17:49 (Europe/Sofia)