Информация с натрупване за броя на регистрираната ...

URL адрес: http://opendata.government.bg/dataset/14f51910-3ab0-4b89-a476-a609bacb0e2f/resource/26a244f9-a78a-4a34-abc2-cbc4fee63583/download/zgt-odz-blagoevgrad-31122018.csv

Регистрацията и контролът върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Благоевград се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград и се вписват в информационната база данни по чл.7, ал.1 от Закона за регистрацията и контрола на земеделската и горската техника.

There are no views created for this resource yet.

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване януари 11, 2019
Създаден януари 11, 2019
Формат .csv
Лиценз Creative Commons CCZero
createdпреди 9 дена
format.csv
id26a244f9-a78a-4a34-abc2-cbc4fee63583
last modifiedпреди 9 дена
on same domain1
package id14f51910-3ab0-4b89-a476-a609bacb0e2f
revision id72804d25-6c93-42ca-8354-b1dfff07e48f
stateactive
url typeupload