Средно годишно рентно плащане на земеделски земи за стопанската 2015-2016 г. в обл.Ямбол

Средната стойност на рентните вноски, изчислена на база на договорите за наем и аренда на земеделски земи, вписани в службата по вписванията и регистрирани в Общинските служби по земеделие в област Ямбол.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.mzh.government.bg/ODZ-yambol/bg/Polzvane/Procediri2017.aspx
Автор Живко Тодоров
Отговорник по поддръжка Соня Консулова
Last Updated януари 23, 2017, 11:54 (Europe/Sofia)
Създаден януари 23, 2017, 11:50 (Europe/Sofia)