Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост на община Гърмен -02.01.2017г.до 30.06.2017г./съгласно чл.4 от ЗОС/

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Адиле Комар
Отговорник по поддръжка Фатме Ислиям
Last Updated март 29, 2018, 09:50 (Europe/Sofia)
Създаден януари 10, 2018, 14:03 (Europe/Sofia)