Годишен отчет на постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2017 година в община Лъки

Постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2017 година в община Лъки са общо 3 на брои. Те са подадени по електронен път от неправителствени организации. И на трите заявления има предоставен пълен достъп до исканата информация. Няма обжалвания, няма установена незаконосъобразност на предоставения достъп и няма наложени административни наказания.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Марияна Радкова
Отговорник по поддръжка Марияна Радкова
Last Updated март 13, 2018, 08:10 (Europe/Sofia)
Създаден март 13, 2018, 07:55 (Europe/Sofia)