Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти на Община Ситово

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Татяна Христова
Отговорник по поддръжка Атанас Атанасов
Last Updated септември 20, 2018, 09:43 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 24, 2017, 09:25 (Europe/Sofia)